Nowy sezon treningowy kendo rozpoczyna się we wszystkich klubach w Polsce, jednak jeszcze zanim zacznie się na dobre, spójrzmy wstecz na okres wakacyjny, w trakcie którego również odbywały się liczne wydarzenia związane z kendo. 

Jednym z takich wydarzeń był letni obóz juniorow zorganizowany przez UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KENDO w Łodzi, który odbył się w dnach 7-21 sierpnia. Był on z założenia przeznaczony dla młodszych adeptów drogi miecza, których wzięło w nim udział aż 25. 

Program obozu  obejmował 6 godzin treningu dziennie, na które poza standardowymi ćwiczeniami składały się: wzmacnianie kondycji oraz sprawnosci fizycznej, zabawy, treningi na świeżym powietrzu, interwaly, marszo-biegi, testy sprawnościowe oraz każdego wieczora nihon kendo kata i nauka reperacji wyposażenia. 

Nieodzownym elementem szkolenia była dbalość o reiho oraz przestrzeganie zasad dobrego wychowania i bezbieczenstwa.

Na zakończenie obozu odbyły się egzaminy na stopnie kyu, w trakcie których uczestnicy pomyślnie zdali na wyższe stopnie. 

Można mieć tylko nadzieję, że będzie się pojawiało coraz więcej inicjatyw aktywujących młodszych kendoków.